Liskifer

Mellomstore brudd

Størrelse ca 2 – 4 stk pr m2

Mørk grå farge